Translate

zondag 2 oktober 2011

Meer dan opmerkelijk: opvattingen Hans Janmaat nu gemeengoed

Hans Janmaat was namens de Centrumpartij en later namens de Centrum Democraten lid van de Tweede Kamer tussen 1982 en 1998 (met uitzondering van 1986 - 1989). Janmaats standpunten over onderwerpen als asielzoekers, vluchtelingen en de multiculturele samenleving brachten hem in een totaal parlementair isolement. Als hij het woord voerde over bepaalde onderwerpen, verlieten de meeste kamerleden demonstratief de vergaderzaal; anderen onderbraken zijn redevoeringen herhaaldelijk of weigerden hem te woord te staan.Aanslag
Op 29 maart 1986 wist hij zichzelf, samen met enige anderen, ternauwernood in veiligheid te stellen toen een hotel aan de Linge in Kedichem, waar hij met kaderleden van de Centrumpartij over een verzoening vergaderde, zeer snel afbrandde als gevolg van een aanval met keien, traangas en rookbommen (vermoedelijk op basis van fosfor) door groepen links-radicale actievoerders. Janmaats latere echtgenote Wil Schuurman raakte hierbij zwaar gewond; haar been moest worden geamputeerd als gevolg van ernstige snijwonden na een val door een raam. Janmaat werd ook enige keren vanwege zijn uitspraken door rechtbanken veroordeeld.

Gemeengoed
Bart Chabot gaf op heldere wijze in een uitzending van Pauw en Witteman (in mei van dit jaar) aan, hoezeer sindsdien het politieke klimaat in Nederland is veranderd en hoe de opvattingen van Janmaat nu zelfs gemeengoed (treffend woord in dit verband!) zijn geworden. Het is ook niet waarschijnlijk, dat Janmaat tegenwoordig nog voor zijn uitlatingen veroordeeld zou worden. Inderdaad, hoogst opmerkelijk!

Linken
* Bart Chabot over de actualiteit van Hans Janmaat in Pauw en Witteman (6 mei 2011)
* Een uitzending van de Centrum Democraten met Hans Janmaat en Wil Schuurman
* Erik van Muiswinkel persifleert Hans Janmaat 
* Wikipedia over Hans Janmaat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef uw reactie! Alle reacties worden na een beoordeling geplaatst.