Translate

maandag 19 maart 2012

Eerste kievitseieren in Friesland

Ljipaai sykjen (kievitseieren zoeken) is vanouds een typisch Fries fenomeen. Zo rond half maart kan het eerste ei worden verwacht. Elk voorjaar gaan ongeveer 6.500 Friezen de weilanden in om kievitseieren te zoeken.


10 maart om 7.48 uur
Dit jaar is het eerste ei van Friesland en Nederland al gevonden en wel op zaterdag 10 maart om 7:48 uur in een maïsveld tussen Oudehaske en Rottum door Jan Oosterman (57) uit Oudehaske.

Eeuwige roem
Eigenlijk is ‘zoeken' van kievitseieren niet de goede benaming, want de Friezen mogen per jaar per persoon vijftien eieren meenemen. Dat rapen van de eieren is een ware prestigestrijd. De Fries die namelijk in het voorjaar het eerste kievitsei vindt en raapt vergaart daarmee zelfs eeuwige roem. De gelukkige vinder geeft het eerste ei traditiegetrouw aan de Commissaris van de Koningin.

Drijft het ei?
De Commissaris keurt het ei dan door het in een bak met water te leggen. Als het ei drijft is het bewijs geleverd dat het een kakelvers ei is en krijgt de vinder de ‘Sulveren Ljip’ (Zilveren Kievit), een ereteken dat door het Provinciaal Bestuur wordt geschonken. De Commissaris eet het ei overigens altijd op. Ook alle 31 burgemeesters ontvangen een ’earste ljipaai’. Wil iemand in Friesland eierzoeken en rapen dan moet men een eierzoekkaart/nazorgpas in zijn bezit hebben.

Link
* Overzicht van eerste kievitseieren per gemeente in Friesland
* Nieuwsbericht over het eerste kievitsei 2012
* Ton van der Kop (voorzitter van de militante Nederlandse Vereniging Eierbescherming) samen met de heer Kolstee aan het woord over kievitseieren

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef uw reactie! Alle reacties worden na een beoordeling geplaatst.