Translate

woensdag 12 september 2012

Schorremorrie, oelewapper, kornuit en kompaan dreigen uit te sterven


Sommige Nederlandse woorden dreigen uit te sterven. Gelukkig is er de VBGBNWU, die poogt dergelijk deplorabel idioom voor teloorgang te behoeden.

Bedreigde woorden
Ze publiceren inmiddels een lijst van bedreigde Nederlandse woorden. Behalve op zeldzaamheid worden deze ook geselecteerd op het vermogen een glimlach of frons bij de toehoorder te veroorzaken.

Suggesties
Kornuiten worden uitgenodigd suggesties te doen "dewelke door de VBGBNWU in overweging genomen worden om na goedkeuring aan de lijst te worden toegevoegd. Tevens wordt u verzocht deze woorden publiekelijk in uw dagelijks taalgebruik toe te passen teneinde het tij van de teloorgang te kunnen keren! Slechts eensgezind en kordaat optreden biedt soelaas!"

Link
* Facebook: VBGBNWU met lijst van woorden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef uw reactie! Alle reacties worden na een beoordeling geplaatst.