Translate

woensdag 11 september 2013

Je kunt altijd nog niets doen

Het dagblad Trouw maakt zijn faam als 'European newspaper of the year 2013' opnieuw waar en publiceert in haar bijlage 'Letter&Geest' van afgelopen zaterdag een zeer behartenswaardig interview met bestuurskundige Paul Frissen. We publiceren hierna enkele interessante citaten, maar we raden lezing van het volledige artikel aan.


* De maakbare samenleving is terug van weggeweest. Maar alleen een totalitaire staat kan alle tekorten oplossen, waarschuwt bestuurskundige Paul Frissen. .

* Kun je de spanningen, crisisverschijnselen en turbulentie in de Nederlandse politiek terugvoeren tot één oorzaak? Misschien is dat wat overdreven, maar de waarneming van Paul Frissen dat we weigeren de tragiek van het leven, de onvolkomenheid en onvolmaaktheid van het menselijk bestaan te aanvaarden, verklaart wel veel - al was het maar de commotie over het lot van de gestrande bultrug Johannes en de reactie daarop van de overheid.
Frissen heeft zich deze zomer, vertelt hij, erg vrolijk gemaakt over die reactie, het potvisprotocol. "Al sinds mensenheugenis spoelen er aan onze kust bij tijd en wijle potvisachtigen aan en die gaan daar dood. Dat is de natuur. Vaak ontploffen ze door gasvorming in de ingewanden. Dat vinden we onaangenaam, onverdraaglijk, dus moeten we ingrijpen. Nu hebben we dankzij het ministerie van economische zaken voor de hele kustlijn een protocol, waarbij coördinatoren weten hoe te handelen als er een walvisachtige aanspoelt. Dát is Nederland."

* Als katholieke jongen heeft hij die ordeningsdrift altijd verklaard uit ons calvinistische verleden. "Het diepgaande vertrouwen in het woord. Als het is opgeschreven, als het in een wet staat, als er een protocol is, dan is de wereld veranderd. In de katholieke wereld heb je ook veel wetten en regels, maar er is geen katholiek die denkt dat je dat allemaal serieus moet nemen. Nederland is het schoolvoorbeeld van de weigering het ongemak te aanvaarden: voor alles is een voorziening.

* Daarom snap ik de totale afwezigheid van het CDA in het politieke debat niet. Het christen-democratische gedachtengoed is één groot pleidooi voor terugtreding van de staat, voor persoonlijke verantwoordelijkheid, voor een zelfredzame samenleving. Daar is ideologisch een wereld te winnen. Maar ik hoor er niets van. Heel apart!

* Dat is de kern: als de overheid volledig verantwoordelijk wordt voor onze veiligheid, wordt zij totalitair. Dus is het in totalitaire landen ook altijd tamelijk veilig, althans voor de mensen op straat, niet voor degenen die er andere gedachten op nahouden.

Lees het gehele artikel in Trouw
* Je kunt altijd nog niets doen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef uw reactie! Alle reacties worden na een beoordeling geplaatst.