Translate

dinsdag 18 maart 2014

Overstromingsrisico's van uw huis en veel andere kaarten

De kansen op dijkdoorbraken en overstromingen zijn in Nederland relatief groot. Een belangrijk deel van Nederland ligt immers beneden de zeespiegel. En we zijn de rivierdelta van West-Europa.


Kaartenprogramma
Toch wordt de risico's op waterrampen vaak nog door weinigen onder ogen gezien. Wie wel zicht wil krijgen, hoe het met deze risico's zit, kan hiervoor het digitale kaartenprogramma EduGis - bestemd voor het onderwijs - raadplegen.

Veelzijdige informatie
Het programma bevat ook veel andere kaarten met veelzijdige informatie. Een kleine greep uit het aanbod:
* bevolkingsdichtheid per gemeente vanaf 1830;
* actuele bevolkingsgegevens over herkomst, leeftijdsopbouw en welvaart op gemeente-, wijk- en buurtniveau;
* aantallen en dichtheden dieren in intensieve veehouderij;
* verkeersintensiteit;
* emissie en depositie stikstof- en zwavelverbindingen, fijnstof en koolstofdioxide;
* hoogte (AHN); ruimtegebruik; grondsoort
* historische kaarten van Nederland, provincies en Amsterdam (Blaeu, Atlas Maior, 17e eeuw);

Bekijk
Kortom, een website, die u beslist eens moet bekijken!
* EduGIS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef uw reactie! Alle reacties worden na een beoordeling geplaatst.