Translate

zaterdag 1 augustus 2015

Kustversterking in Zeeuws-Vlaanderen okay, maar dan ook aan Vlaamse kust!

Wij zijn al enkele jaren getuige van het schitterende werk van de kustversterking in het steeds mooier wordende Zeeuws-Vlaanderen. De versterking en verhoging van de dijken gaat samen met de verfraaiing van de kuststrook en de realisatie van het project 'Waterdunen' bij Breskens.


Waterdunen
Waterdunen is een nieuw 350 hectare groot bijzonder natuur- en recreatiegebied, waarbij zout water uit de zee het natuurterrein in kan stromen via een speciale getijdenduiker. Het natuurgebied wordt zo een El Dorado voor kustvogels en trekvogels. Door de constante wisseling van hoog en laag water, ziet het landschap van schorren, kreken, zand- en slikplaten er straks ieder uur anders uit. Door het getij zullen er zoutplanten op de schorren groeien en zilte graslanden ontstaan. Dit bijzondere gebied tussen land en zee maakt straks ook de innovatieve teelt van zilte groenten en aquacultuur mogelijk. Via informatieboerderijen, wandelpaden en een enkel fietspad kan de bezoeker kennis nemen van deze nieuwe natuur.

Water via Vlaamse kust
Maar terug naar de dijkversterking, die op het gebied rond Cadzand na bijna geheel is afgerond. Tijdens excursies door het nieuwe gebied heb ik verschillende keren aan de gidsen gevraagd, wat er gaat gebeuren, als er zeer zware stormen komen, die het water via de Vlaamse kust het binnenland van Zeeuws-Vlaanderen in stuwen. Want de Vlaamse kust kent geen dijkversterkingen, zoals in Nederland. Via Vlaanderen komt Zeeuws-Vlaanderen op die manier alsnog onder water te staan. 

Goede vraag

'Goede vraag', werd me steeds geantwoord. 'Misschien dat de binnendijken nog wat water kunnen tegenhouden', mompelde de eerste gids daarna weinig hoopvol en vervolgde toen schielijk zijn betoog. De andere gids was ook al niet optimistisch: 'Goede vraag' en daarna cynisch: 'Tsja, de hotels en appartementen liggen daar vlak aan het water, dus die kunnen misschien wat tegenhouden.. '. Waarna ook hij even schielijk over ging tot de orde van de excursie.

Geen theorie
Dat het allemaal geen theorie is bleek anderhalf jaar geleden bij de orkaan op 5 en 6 december, toen een springtij in Oostende de hoogste waterstand sinds 1953 veroorzaakte. In de gemeente Bredene moesten ruim 2.000 inwoners hun huizen verlaten.

1/3 deel onvoldoende beschermd
Volgens Vlaamse beleidsmakers is niet minder dan 1/3 deel van de Belgische kust (die 67 km lang is), onvoldoende beschermd tegen de superstormen, die de experts de komende jaren verwachten als gevolg van de klimaatverandering. Kortom, Zeeuws-Vlaanderen is ondanks de voortreffelijke eigen kustversterking nog lang niet beschermd tegen het water, dat bij stormen via de nabije Vlaamse kust het land binnen zal stromen.

Blokkeren?
Hoe kan bereikt worden, dat de Vlamingen alsnog zeer snel werk gaan maken van de versterking van hun kust? Misschien moet Nederland toch even de Westerschelde blokkeren om zo de toegang van schepen naar de havens van Antwerpen en Gent te ontregelen? Iets zoals de boeren in België - in navolging van hun Franse collega's - nu doen om hun protesten kracht bij te zetten? 

Link
* Project Waterdunen
* Kustversterking Zeeuws-Vlaanderen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef uw reactie! Alle reacties worden na een beoordeling geplaatst.