Translate

zaterdag 5 november 2016

AOW-leeftijd van vrouwen omhoog, van laagopgeleiden omlaag

Vrouwen worden doorgaans ouder dan mannen. Bij vrouwen mag de AOW-leeftijd dus wel wat harder stijgen dan bij mannen, vindt chef wetenschap van de Volkskrant Tonie Mudde. En van lager opgeleiden kan de leeftijd omlaag t.o.v. de hoger opgeleiden.


Gefeliciteerd, u mag weer drie maanden extra langer werken. Dat was het pen­sioennieuws van deze week en we zullen dergelijke berichten nog veel vaker te horen krijgen. De regering koppelt de leeftijd van de AOW namelijk automatisch aan de stijging van de levensverwachting. In 2060 - mocht u het halen - komt die al uit op 71,5 jaar.

Lager opgeleiden
Het klinkt zo logisch: als iedereen langer leeft, moet iedereen ook langer doorwerken, anders wordt de verzorgingsstaat onbetaalbaar. Maar het probleem zit 'm in dat 'iedereen': er zijn immers grote verschillen in de leeftijd waarop mensen sterven. Zo gaan laagopgeleiden doorgaans 6 à 7 jaar eerder dood dan hoogopgeleiden.
Aangezien die laagopgeleiden meestal ook een slechter pensioen hebben en ze vaak jonger zijn begonnen met werken, zou het dus een stuk eerlijker zijn als vooral de AOW-leeftijd van hoogopgeleiden omhooggaat.

Individueel
Wat nog eerlijker zou zijn: voor ieder individu uitrekenen wat zijn of haar levensverwachting is, en op basis daarvan een AOW-leeftijd vaststellen. Misschien dat de Australisch/Amerikaanse Nobelprijswinnaar Elizabeth Blackburn te hulp kan schieten. Ze is oprichter van Telome Health, een bedrijf dat een analyse maakt van de telo­meren in je speeksel. Hoe korter die stukjes dna, hoe ouder je cellen, hoe groter de aftakeling. Maar laten we niet te ver op de zaken vooruit lopen, de uitslag van zo'n telemorentest geeft een dermate ruwe schatting van je biologische leeftijd dat je er in de praktijk weinig mee kan. Voorlopig moeten we het dus doen met bestaande statistieken van de gemiddelde levensduur.

Vrouwen later met pensioen
Daarin valt één feit op dat nog erg onderbelicht is in de discussie over de AOW-leeftijd: het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen. Gemiddeld worden vrouwen namelijk zo'n vijf jaar ouder. Onder het motto 'de sterkste schouders de zwaarste lasten' stel ik daarom voor om de AOW-leeftijd voor vrouwen sneller te verhogen dan die van mannen.

Emancipatie
Voordat u nu in de pen klimt om mij te beschuldigen van seksisme: ook vanuit emancipatie-oogpunt lijkt me dit een goede zet.
Mannen hebben twee keer zo vaak een leidinggevende functie als vrouwen, blijkt uit cijfers van het CBS. Als we een flinke lading grijze heren eerder de golfbaan opsturen, schept dat ruimte voor vrouwen om door het glazen plafond te breken.

Bron: De Volkskrant

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef uw reactie! Alle reacties worden na een beoordeling geplaatst.