Translate

zaterdag 14 oktober 2017

Onze provincies: trots op eigen gebied buigen ze niet

Een deel van de Catalanen in de regio Catalonië, onderdeel van Spanje,  wil onafhankelijkheid. Ze willen vrij en onverteerd verder, verlost van het juk van de centrale Spaanse overheersing. Ze willen niet buigen voor de macht van Madrid. Ze hebben hun eigen taal, hun eigen vlag en hun eigen volkslied.

Regionale volksliederen
Marcel Peereboom Voller schreef vrijdag in een leuke column in de Telegraaf over Nederland en ons nationale volkslied, het Wilhelmus. Hij analyseerde de volksliederen van onze provincies. Als enige provincie heeft Noord-Brabant geen officieel volkslied. De rest wel. En die blaken vaak van afkeer van het centrale gezag en de ophef van de eigen zeden en het eigen schoon. Trots op het regionale ras... Alleen het volkslied van Flevoland slaat een andere toon aan. Kijk zelf naar de volgende citaten.


 Fries volkslied (in Nederlandse vertaling)
Hoe ook door overmacht, nood en zee bedreigd,
Oeroude lieve Friese grond,
Nooit werd die vaste, taaie band verbroken,
Die Friezen aan hun land verbond.

Buigen was hen vreemd, zo hield het oude volk in ere
Zijn naam en taal, zijn vrijheidszin;
Zijn woord was wet, rechtdoorzee en trouw zijn leer,
En dwang, van wie dan ook, stond het tegen.

Zeeuws volkslied
Gij, Zeeland, zijt ons eigen land,
Wij dulden hier geen vreemde hand,
Die over ons regeeren zou,
Aan onze vrijheid zijn wij trouw.

Wij hebben slechts één enk'le keus:
'Oranje en Zeeland!' da's de leus!
Zoo blijven wij met hart en mond,
Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch goed rond.

Limburgs volkslied
Waar der vaaderen schone taal klinkt met heldere kracht.
Waar men kloek en fier van aard, vreemde praal veracht.
Eigen zeden, eigen schoon ’t hart des volks bekoort.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! (2×)

Overijssels volkslied'
'k Heb U lief: G’omvat in glorie
Oudheid, Kunst en Klederdracht.
Eertijds streden om victorie
Steden — Ridders, burchtenmacht.

D'eindeloze twisten brachten
U, mijn land, geen voorspoed aan;
Toch is uit Uw leed en klachten
Rijke stedenbloei ontstaan.

Voormalig (tot 1998!) Gelders volkslied
Waar ons vaderland bebouwd werd
door den Saksischen Germaan,
daar werd onze stam geboren,
daar is Gelderland ontstaan.
En het graan, dat thans geoogst wordt,
waar het woest en wild eens was
geeft ons recht om trotsch te wezen
op ons echt Gelders ras,
geeft ons recht om trotsch te wezen
op ons echt Gelders ras.

Linken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef uw reactie! Alle reacties worden na een beoordeling geplaatst.