Translate

maandag 16 juli 2012

Steenkolenengels met voorbeelden van politici

Het gemak waarmee Nederlanders zich met steenkolen-Engels weten te redden, is bijzonder en iets om trots op te zijn.Nederengels
Het 'Nederengels' ontwikkelt zich zelfs tot onze tweede taal. Dat alles denkt de Australische wetenschapper Alsion Edwards, die in Cambridge gaat promoveren op dit onderwerp. In het AD van 12 juli werd ze hierover geinterviewd.

Politici
Wikipedia besteedt uitvoerig aandacht aan het Steenkolenengels en geeft de volgende voorbeelden van steenkoloenengels van politici.
- Aan Joop den Uyl wordt de uitdrukking a nation of undertakers toegeschreven. Voor een Engelstalig publiek zou hij hiermee hebben willen betogen dat Nederlanders een 'volk van ondernemers' zijn. Undertaker is echter het Engelse woord voor 'begrafenisondernemer'.
- Voormalig Nederlands ambassadeur Dries van Agt zou ooit gezegd hebben: I can stand my little man ('Ik kan mijn mannetje wel staan').
- Bij het bespreken van het uitgavenpatroon van Europese beleidsmakers had Frits Bolkestein het continu over golden showers, terwijl dat in het Engels refereert aan plasseks.
- Pieter Gerbrandy begroette Churchill bij aankomst met: Goodbye Mr. Churchill! in het Nederlands: tot ziens .... In vervolgbijeenkomsten sprak Churchill hem systematisch aan met mr. Sherry-Brandy en noemde Gerbrandy hem meneer Kerkuil.
- Ook aan Gerbrandy wordt de zin toegeschreven bij een bezoek (ook van Churchill?) aan Delft: "I hate you welcome in this town where all the Oranges are buried" ('Ik haat u welkom in deze stad waar alle sinaasappels/Oranjes begraven zijn').
- Ook is er een verhaal bekend waarin Churchill en Gerbrandy samen door een park lopen, waarop Churchill zei: "Ah, Spring is in the air", waarop Gerbrandy antwoordde "Why should I?" ('Ah, de lente hangt in de lucht.' 'Waarom zou ik?' (Gerbrandy dacht dat Churchill hem vroeg in de lucht te springen).

Linken
Onze Taal over steenkolen-Engels
* Wikipedia over steenkolenengels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef uw reactie! Alle reacties worden na een beoordeling geplaatst.